بازدید معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهردار از فعالیت‌های سازمان عمران